3.2.2021 Varmistus siitä, että voidaanko SR2021 järjestää ennalta mainittuna ajankohtana, siirtyy ainakin Maaliskuun loppuun tai kunnes Aluehallintovirasto on antanut ko. ajankohdalle viimeisimmän Korona ohjeistuksensa.

Tästä johtuen suosittelemme Uusien ilmoittautumisien tekemistä vasta sitten kun Varmistus on päivitetty sivustolle. Näin ollen myös ilmoittautumisaikaa on muutettu.

Confirmation if Event is possible to held on the presented date will postpone at least until end of March or time when Regional State Administrative Agency has given their latest Guidance.

Due to this we propose new registrations to postpone until confirmation is given. Update for registration schedule shown on website.

1.1.2021 Lista ilmoittautuneista täällä. Ilmoittakaa sähköpostilla mahdollisista virheistä ja muutoksista. Huom. Vuotta 2020 aikaisemmat siirrot ilmoittakaa sarja ja emit sekä mahdolliset muut muutokset.

Registration list can be found here. Inform us about possible mistakes and changes by email. Note. Transfers from earlier than 2020 also notify us the series and emit number and possible other changes.

21.10.2020

Salpaus-Rogaining kisapäiväksi varmistunut LA 24.4.2021.

Tähän mennessä osallistumisen jo maksaneiden osallistumisoikeus siirtyy suoraan 2021 tapahtumaan. Muiden osalta ilmoittautuminen pitää tehdä siis uudelleen ensi keväänä.

Salpaus-Rogaining event confirmed to be 24.4.2021.

All who has already paid their registration shall have access to 2021 event. Others need to register again next spring.

24.4.2021 järjestetään Päijät-Hämeen alueella Salpaus-rogaining tapahtuma. Kyseessä on Suomessa suhteellisen tuore ulkoilulaji, jonka tapahtumista löytyy sopiva sarja kaiken tasoisille liikkujille – niin perheille, sauvakävelijöille kuin kilpamielellä eteneville seikkailu-urheilijoillekin. Rogaining on aikarajoitteista suunnistusta jossa haetaan vapaassa järjestyksessä niin monta rastia kuin tietyssä ajassa ehditään. Rastit on pisteytetty vaikeusasteen ja etäisyyden mukaan – eli ulkoilijoille löytyy helppoja lähirasteja, mutta kartan kulmien soilta ja tiheiköistä löytyy haluttaessa myös haastetta!

Lahden Taimen ja Lahden Kalevan järjestämässä tapahtumassa kilpaillaan Lauantaina 24.4.2021. Kilpailun päämatka on 12h. Kuntoilijoille löytyi kevyempi puolimatka 6h, ja perheet ja ulkoilijat voivat lähteä nauttimaan 3h lyhyeen sarjaan. Lisäksi on myös 5h pyöräsarja (5hmtb)